Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual Parohiei Bariera Rahovei

Formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual Parohiei Bariera Rahovei 2019-02-20T14:55:02+00:00

Termenul limită pentru depunerea la Administrația Financiară a Declarației 230 privind redirecționarea a 2% din impozitul anual către unitățile de cult este 15 martie 2019.

Declarațiile se depun completate și semnate fie personal de către contribuabilidirect la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

 

Sugestie la completare: 

  • Anul 2018
  • La I. se completează datele fiecăruia după caz.
  • La II. se bifează 2. adică „Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ”
  • Suma (lei): nu scrii nimic

Descarca formularul 230